2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2017/175, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje, klaidų ištaisymas (OL L 28, 2017 2 2)$