Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste) (Text s významom pre EHP) 2020/C 238/04