Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9619 – CDC / EDF / ENGIE / La Poste) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 238/04