Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9619 – CDC / EDF / ENGIE / La Poste) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 238/04