Europos bendrijos ir Izraelio valstybės susitarimas pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir EB−Izraelio Asociacijos sutarties 1 ir 2 protokolų pakeitimas