Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr.408 "Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo"