Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1921/2001 2001 m. rugsėjo 28 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų peržiūrint suderintą vartotojų kainų indeksą, ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2602/2000tekstas svarbus EEE.