2012 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 751/2012, kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių