Klausimas raštu E-1666/10 pateikė Daciana Octavia Sârbu (S&D) Komisijai. Miškų būklės stebėjimas