Klausimas raštu E-007618/11 Gaston Franco (PPE) Komisijai. Direktyvos 2006/88/EB nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę ir leidimas verstis žuvininkyste siekiant atkurti vandens baseinus