KOMISIJOS ŽALIOJI KNYGA TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI BEI REGIONŲ KOMITETUI ES paramos trečiųjų šalių biudžetams ateitis