Informacinis pranešimas – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą: informacija apie priemones, kurias valstybės narės patvirtino pagal 5, 6, 8, 9, 10, 17 ir 22 straipsnius