Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija#TREČIOJI DALIS - SĄJUNGOS POLITIKOS SRITYS IR VIDAUS VEIKSMAI#IV ANTRAŠTINĖ DALIS - LAISVAS ASMENŲ, PASLAUGŲ IR KAPITALO JUDĖJIMAS#1 skyrius - Darbuotojai#48 straipsnis#(EB sutarties ex 42 straipsnis)