2011 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 265/2011, kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos