Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3118/93 1993 m. spalio 25 d. nustatantis sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali teikti krovinių vežimo nacionaliniais keliais paslaugas valstybėje narėje