Klausimas raštu E-8079/10 Zigmantas Balčytis (S&D) Komisijai. Didesnių įgaliojimų suteikimas ESRV