Generalinio advokato Alber išvada, pateikta 2003 m. rugsėjo 9 d.