Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 132/2002 van 27 september 2002 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst