Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group) Tekstas svarbus EEE