2001 m. lapkričio 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 133/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)