TITJUR 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Edward William Batchelor prieš Europos Komisiją. # Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Korespondencija atliekant televizijos programų transliavimo srityje priimtų priemonių suderinamumo su Bendrijos teise vertinimą - Neleidimas susipažinti - Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo proceso apsauga - Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimo ir audito tikslų apsauga. # Byla T-250/08. Batchelor prieš Komisiją