Sprawa T-740/19: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2019 r. – Laird/Komisja