Věc T-740/19: Žaloba podaná dne 31. října 2019 – Laird v. Komise