2001 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas.