KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl nuotolinio stebėjimo technologijų įgyvendinimo ir pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 78/2008 tam skiriamų finansinių išteklių panaudojimo(antroji laikotarpio vidurio ataskaita)