2012/502/ES: 2012 m. liepos 20 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas (ECB/2012/16)