/* */

Klausimas raštu E-004963/11 Marc Tarabella (S&D) Komisijai. Privalomasis medinėse plokštėse naudotų lakiųjų organinių junginių ženklinimas Prancūzijoje