Klausimas raštu E-4169/10 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) Komisijai. ES ir Alžyro asociacijos susitarimo peržiūra ir Alžyro vyriausybės žmogaus teisių laikymasis