2001 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1880/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1621/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl pagalbos vynuogių, skirtų tam tikrų veislių džiovintų vynuogių gamybai, auginimui