Richtlijn 2000/51/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van Richtlijn 95/31/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (Voor de EER relevante tekst)