2000 m. liepos 26 d. Komisijos Direktyva 2000/51/EB iš dalies keičianti Direktyvą 95/31/EB, nustatančią tam tikrus saldiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijustekstas svarbus EEE.