2010 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 556/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1763/2004, nustatantis tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą