Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/694 2020 m. gegužės 18 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo (Tomme des Pyrénées (SGN)) specifikacijos pakeitimas