2010/249/: 2010 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas dėl sprendimo finansuoti su kontrolės postais susijusius parengiamuosius veiksmus 2010 m.