Klausimas raštu E-004297/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Alto Minho miesto plėtra