LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMAS NR. 471/582 "DĖL TERŠALŲ, KURIŲ KIEKIS APLINKOS ORE VERTINAMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS KRITERIJUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR RIBINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO VERČIŲ NUSTATYMO"