2010 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 980/2010, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir VIIIb zonų vandenyse