Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB 2001 m. rugsėjo 27 d. dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje