Europos centrinio banko gairės 2006 m. lapkričio 10 d. dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybėsteisinio pagrindo (ECB/2006/16) (2006/887/EB)