Byla C-289/11 P: 2012 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Legris Industries SA prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Vario jungčių ir vario lydinių jungčių sektorius — Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Baudos — Patronuojanti ir dukterinė bendrovės — Neteisėtų veiksmų priskyrimas)