Verordening (EEG) nr. 2418/82 van de Commissie van 3 september 1982 houdende tijdelijke schorsing van de interventieaankopen voor rundvlees in sommige Lid-Staten