Klausimas raštu E-002530/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) Komisijai. ES Šiaurės jūros regiono strategija