Klausimas raštu E-5564/10 Cristiana Muscardini (PPE) Komisijai. Kinijos prekės, pagamintos iš šešiavalenčio chromo