2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1381/2002, nustatantis išsamias tarifinių kvotų, taikomų rafinavimui skirtam mažiausiai išsivysčiusių šalių kilmės žaliaviniam cukranendrių cukrui nuo 2002–2003 iki 2005–2006 prekybos metų, atidarymo ir taikymo taisykles