Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9893 — C&G/Fischer/Craftnote) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 227/11