Mål T-306/11: Talan väckt den 10 juni 2011 — Schwenk Zement mot kommissionen