Zadeva T-306/11: Tožba, vložena 10. junija 2011 – Schwenk Zement proti Komisiji