2010/797/ES: 2010 m. gruodžio 1 d. Jungtinio veterinarijos komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, Sprendimas Nr. 1/2010 dėl Susitarimo 11 priedo 1, 2, 5, 6, 10 ir 11 priedėlių dalinio keitimo