2012 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.#Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę.#Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2000/60/EB – Upės baseino rajono valdymo planai – Paskelbimas ir pranešimas Komisijai – Visuomenės informavimas ir konsultavimasis su ja – Nebuvimas.#Byla C‑403/11. 2012 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas