2016 m. balandžio 28 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 1/2016/SC dėl ELPA valstybių išlaidų pasidalijimo [2016/1660]